فصل ها می آیند و می روند...

آدمها همین طور...

اما ، نمی شود دلتنگشان نشد...

/ 1 نظر / 18 بازدید
نگار

دلتنگی انگار جزیی از وجود است....همان وجودی که هنوز به من ثابت نشده است اما میگویند دارم....روزی اگر دلتنگ نباشم شک میکنم که باشم اصلا...[گل]