روزی عابدی مستجاب الدعوه از کنار کوهی رد می شد ، ناگهان فکری به ذهنش رسید و دعا کرد خدایا این کوه را برایم به طلا تبدیل کن و ناگهان کوه به طلا تبدیل شد مرد که بسیار خوشحال شد بود گفت خدایا بمیران کسی را که از تو کم بخواهد ...

 و همان لحظه عابد دارفانی را وداع گفت ...

/ 2 نظر / 2 بازدید
www.nazaratemardomi.com

"جاءالحق و زهق الباطل" سختي زمستان زندگي، بهار خود را در پيش دارد... "قيام وحدت" تحت راهبري يگانه نجات دهنده آدميان" آقا پروفسور ابراهيم ميرزايي" هدف در اين است كه با دست آدم باطل منهدم و "حق و عدالت" برقرار گردد. "يدالله فوق ايديهم"