عکس سیاه و سفید!

مثل یک عکس سیاه و سفید می مانم این روزا ...

مثل وقتایی که می خواهی یه چیزی را توضیح بدهی ، نمی شود، میگویی خودت باید ببینیش!

همان طور...

/ 3 نظر / 2 بازدید
m

ikeلــــــــــــــــــــــــ ikeلـــــــــــــــــــ ikeلـــــــــــــــــــــــــ[گل]

نگار

چقدر ساکتی فیلسوف...............چیزی نمی نویسی چرا؟[ناراحت]