بی نام

کادر دوربین روی منه و از تو فقط صدای خنده است...

می پرسی : چی مخواستی بگی؟

میگم : صدام کن!

- یعنی چی؟

-یعنی نداره که...

صدام کن ...

از ته دلت صدام کن ...

تصویر می چرخه روی سرامیک های سفید لک دار...

/ 2 نظر / 20 بازدید
نگار

دنیا به کجای خودش رسیده؟ ..........نمیدانم..........اما اینجا نه آغاز من است نه پایانم.......... هستم.اما کامنتها که بی پاسخ می مانند آدم را مجاب می کنند سکوت کند و عبور .........[گل]

بهاران

صدایی نیست .. چشمهای ما باور نکرده اند ، روزهایی ست که چشمها لال اند .. خیره مانده اند به صدایی که نیست ..