دلم یه پنجره میخواد...( یا شهر اشباح )

این روزا دلم یه پنجره میخواد...

یه پنجره که شبا روشن باشه _مثل فانوس دریایی تو خوابای بچگی_

یه پنجره مثل همون پنجره ی همیشگی طبقه ی دوم که اگه یه شب خاموش باشه دنیام سیاه میشه...

این روزا دلم خیلی چیزا میخواد...

دلم یکم جرات میخواد که بتونم وقتی از خیابونای این شهر عجیب میگذرم چشامو ببندم واسه ندیدن این همه شبح های آشنا که رژه میرن جلو چشمم...

خوش به حال اونی که پشت اون پنجره ی طبقه دومی زندگی میکنه و هر شب _بدون اینکه بدونه_چراغشو برای من _و فقط برای من _ روشن میذاره...

اگه همین یه پنجره رو نداشتم گم میشدم هر شب تو این شهر اشباح...

/ 2 نظر / 5 بازدید
رامونا

یه پنجره //

نگار

مثل سایه ی لرزان دود خسته ی سیگار می ترسم من از فردا[ناراحت]