مردی در عالم رویا فرشته ای را دید که در یک دستش مشعل و در دست دیگرش سطل آبی گرفته بود و در جاده ای روشن و تاریک راه می رفت.
مرد جلو رفت و از فرشته پرسید:« این مشعل و سطل آب را کجا می بری؟»...

فرشتـه جواب داد:« می خواهم با این مشعـل بهشت را آتش بـزنم و با این سطل آب، آتش های جهنم را خاموش کنم. آن وقت ببینم چه کسی واقعاً خدا را دوست دارد!»

پی نوشت :این داستان رو یکی از دوستان برام تعریف کرد پس اگه نویسنده اش ایرانیه عذر منو بپذیره !

/ 3 نظر / 7 بازدید
meisam.motamednia

سلام دوست عزيز موج فيلترينگ به وبلاگ من هم رسيد.با اين حال مصمم تر و سبز از تر از گذشته ادامه خواهم داد.با مطلب ((بعد از فيلتر،مصمم تر از گذشته به روزم))منتظر حضور سبزت هستم.

سپیده

…..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’`پروانه های عاشق ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ولنتاین مبارک ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’.. ,•’``’•,•’``’•,. سپیده جون ’•,`’•,*,•’`,• .....`’•,,•..’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ولنتاین مبارک ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’

سپیده

…..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’`پروانه های عاشق ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ولنتاین مبارک ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’.. ,•’``’•,•’``’•,. سپیده جون ’•,`’•,*,•’`,• .....`’•,,•..’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ولنتاین مبارک ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’ [گل][قلب]مررررسی سر زدی[گل][قلب]