بزن باران زمستان فصل خون است ! ! !

امروز اینجا برف اومد.

خندم گرفته بود. با این که اولین برف زندگیم نیست حتی اولین برف امسال هم نیست ...

بچه تر که بودم میرفتم زیر برف و بارون و یه حالت سماعی بهم دست میداد.الان دیگه نمیشه همچین کارایی کرد

الان دیگه کی میدونه سماع چیه؟

اما ... اما خوش به حال بچه ها با اینکه شاید سهرابو نشناسن حتی شاید سواد نداشته باشن اما...

زیر باران میروند...

چتر ها را میبندند...

شاید چشمها را هم میشویند؟ ! !

ولی خودمونیم خودمم بعد ۲۰ دقیقه فرار کردم...

خب دیگه منم با بچه ها یه فرقایی کردم.

/ 0 نظر / 6 بازدید