دروغ؟

وزیر ارشاد : در ایران «سانسور» نداریم...

روزنامه برای چند ماه پیش است و الان به عنوان زیر دستی زیر برگه هام بود...

چشمم به دست خط خودم افتاد که با مداد زیر تیتر نوشته ام:

دروغ چطور ، آقای وزیر؟؟؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
نگار

کاش فقط از بیرون سانسور میشدیم. موضوع خیلی پیچیده تر از این حرفهاست.... راست میگوید آقای وزیر....مارا درون شکم مادر هامان...خود سانسوری آموخته اند....موضوع ریشه دار تر از این حرفهاست....ارزشها را بصورت تعریف شده...بدون اینکه اجازه اندیشیدنمان دهند...برایمان نهادینه کرده اند.و...بگذریم ...با یک آه. باید ببندیم ته همه بحثها را...چون ....مهدی یادش بخیر که میگفت:بسته راه نفسم بغض و دلم شعله ور است......چو یتیمی که به او فحش پدر داده کسی...

m

آفرین...آفرین[دست][دست][دست]