دنیای آبیه آبیه آبی...

این روزا چقدر همه چیز آبیه...

ماشینا، لباسا، کتابا ، آدمها...

انگار خدا قوطی رنگ آبیشو پرت کرده رو سیاره ی من...

*پی نوشت: این همه آبی بودن کشوند منو سمت آرشیوم و بعد از نمی دونم چند سال«blue eyes blue» اریک کلاپتون رو گوش کردم و گوش کردم و هنوز گوش میکنم...

* پ ن 2 :این روزا های آبی آسمان شهر من آبی نیست...

/ 2 نظر / 13 بازدید
lale

یه وبلاگ دارم مختص خانومای شیک پوش [لبخند]

دیوانه

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو – و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن – وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو