حواس پرت...

امروز هدفونم رو جا گذاشته بودم...

فهمیدن آدما _ازون بدتر گاهی اوقات تحمل کردنشون_ بدون هدفون خیلی سخت میشه...

پی نوشت : ندارد!

/ 2 نظر / 3 بازدید
نگار

تنهایی ام از شلوغترین خیابان شهر شروع شد وقتی کلمات عابران را که می گذشتند پی هم چیدم جمله ای که حاصل این پراکنده گزینی بود مرا به این روز انداخت توی واگن مترو گوشهایت را بگیر و هیچ به آن تبر کوچک نگاه نکن توی بانک گوشهایت را بگیر و هیچ به اسلحه ی نگهبان کم سن وسال بانک نگاه نکن گوشهایت را بگیر گوشهایت رابگیر حتی چشمهایت را ببند مردم را دوست تر خواهی داشت آسوده تر میانشان خواهی لولید آسوده تر تن خواهی داد به بودن [گل][گل][گل]

نگار

سلام. چرا آپ نمی کنی؟ [خنثی]