ریرا ... ریرا

سهیل نفیسی میخونه:

« ریرا ... ریرا...»

پرت خاطره ها میشم...

سهیل عزیز نفیسی شما حق نداری بخوانی ریرا...!

من... او را به این نام میخواندم...

ریرا...

پی نوشت : ریرا رو فکر کنم زمستون 84 سر کلاس حسابان گوش کردم!

و معلم منو از حیطه ی قدرتش حذف کرد...

و ریرا از همون روز با من گره خورد...

پ . ن 2 : ریرا ...

/ 2 نظر / 16 بازدید

با سلام و وقت بخير پيشنهاد مي كنم با خريد داستان علا الدين (انگليسي به همراه ترجمه فارسي ) به قيمت 2000 تومان در قرعه كشي يك سكه تمام بهار آزادي شركت كنيد. http://keetab.persianblog.ir/

بهاران

ﺧﺴﺘﻪﺍﻡ ﺭﯼﺭﺍ! ﻣﯽﺁﻳﯽ ﻫﻤﺴﻔﺮﻡ ﺷﻮﯼ؟ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﯼ ﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﺯﺵ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﺋﻴﻢ ﺗﻮﯼ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺍﺑﻬﺎﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﺩﺭّﻩﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻫﯽ ﺧﻴﺲ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﯽ، ﻣﯽﺧﻨﺪﻳﻢ، ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﻣﯽﺭﻭﻳﻢ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺗﺒﺴﻢ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽﺁﻳﺪ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺭﯼﺭﺍ..