خضری مگر گذشته ازین راه

آه این چه معجزه ست

کز دور سبز می زند و جلوه می کند

تنوار خشک و پیر سپیدار پار

شاید

اما

نه

بی گمان

این پیچکی ست رسته و بالیده

و افکنده طیلسان بلندش را

بر قامت نژند سپیدار *

پی نوشت :

مادر بزرگ می گفت : اگر گشایشی خواستی چهل روز کوچه اتان رو آب و جارو کن و خضر را بخواه...

بعد از چهل روز مردی سبز پوش می آید...

امروز این شعر را نوشته بر یک تابلو هدیه گرفتم...

پ ن 2 : شعر از : محمد رضا شفیعی کدکنی.

/ 1 نظر / 2 بازدید
نگار

ای درختان عقیم ریشه هاتان در خاکهای هرزگی مستور یک جوانه ی ارجمند از هیچ جاتان رست نتواند ای گروهی برگ چرکین تار چرکین پود یادگار خشکسالی های گرد آلود هیچ بارانی شما را شست نتواند اخوان ثالث. این شعرو یه دوست عزیز بعنوان کامنت برام یادگار گذاشته بود.اما نمیدونم چرا من حس کردم به پستت میخوره.زنده باشی فیلسوف جان. وعمیقا شاد.