باز هم برف ...

اینم به تلافی اون دوسه روزی که چیزی نمینوشتم49.gif

دیروز اینجا باز هم برف اومد( من دوست دارم بگم برف تشریف آوورد آخه بی ادبیه به برف بگیم برف اومد)

پس دیروز اینجا بازهم برف تشریف آووردـ قشنگتر شد ـ من روی یه صندلی نشسته بودم ـ و صد البته تو اون برف تا کمر تو برف فرو رفته بودم ـ هر کسی رد میشد یه جوری نگاه میکرد.

پیرزنی شماتت بار نگاهم کرد.

دختر بچه ای دو سه ساله با علاقه ... پسر بچه ای ۱۴ ـ۱۵ ساله با نگاهی عاقل اندر سفیه ...

پسر بچه ای بغل مادرش که برایش خواسته اش را برایش نخریده بودند...

دو سه تا دختر دبیرستانی شاید با شیطنت و مسخره کردن...

مامور پلیسی و سرباز همراهش با نگاهی مشکوک...

زنی که از ساختمان اون ور نرده ها با کنجکاوی نگاه میکرد...

و و و...

اما من تنها از یکی خوشم اومد .

گربه ای که اومد کنار من و تو برفا نشست.

شاید فقط اون مسخره ام نمیکرد ــ و خودش کار منو تکرار میکرد‌ ــ

داشتم باز هم ساختمان روبرو رو نگاه میکردم از این صحنه خوشم اومد عکس گرفتم تقدیم به همه49.gif

11012008055.jpg 

/ 1 نظر / 3 بازدید
ليلی

سلام عزيزم اينجام برف اومد من تو برف مثل بجه ها شده بودم....باورت ميشه يه شعرم گفتم اگه خواستی بيا بخونش احساست قشنگ بود همه چيز برای تو مفهوم محبت داره