پنجره...

دو تا سبز ...

یکی بنفش ...

دو تا آبی ...

یکی زرد ...

یکی قرمز ...

 

هفت بادکنک بود ، بالای بالکن خانه ی آن سمت خیابان...

فکر میکنم چقدر احمقانست آخرین تصویری که از پنجره ی این خانه می بینم هفت بادکنک رنگی باشد!

پی نوشت : همسایه هایم _ الان دیگه همسایه های سابقم _ راحت شدند از دستم...

/ 3 نظر / 3 بازدید
نگار

سلام دوست من. منزل نو مبارک. [گل]

نگار

خدا خفته است ودر خواب هذیان میگوید ما کلمات آن خداییم پریشان که در تنهایی ابدی برای خودش حرف میزند

نگار

سلام نیستی؟ یا [ناراحت]